Tống khứ 5kg mỡ thừa

Nạp thêm hứng khởi cùng dance

  • Chỉ 500k – trải nghiệm 30 ngày tập luyện
  • Học nhảy cùng với HLV hàng đầu tiêu chuẩn quốc tế.
  • Tự do tham gia lựa chọn hơn 15 lớp Dance, Group X.
  • Tặng 02 buổi cùng HLV cá nhân.