tôi “nghiện” nhảy “nghiện” 8 năm rồi

 

Khi âm nhạc trỗi lên, bất cứ lúc nào cơ thể cũng không thể đứng yên được, phải nhảy nhót, phải di chuyển. Trang có thể tưởng tượng 50-60 tuổi, thậm 70 tuổi, nghe những bản nhạc mình thích và nhảy theo. Trang chỉ dừng khi Trang chết thôi.

Câu Chuyện Mới -

cập nhật mỗi tuần