Tôi không phải là một chuyên gia nhưng tôi hứng thú với việc luyện tập, chia sẻ, sống khỏe và xây dựng hình thể. Tôi muốn luyện tập để mọi người có thể thấy kết quả mà tôi có thể đạt được khi luyện tập đúng cách.

Có một bài viết nói rằng: “Mỗi người đều từng là một người mới. Trước khi bắt đầu luyện tập cứ từng bước một, đừng đặt cho bản thân mình một mục tiêu quá xa tầm với và tất cả những điều còn lại sẽ đến.” Bạn sẽ nghiện đấy!

Câu Chuyện Mới -

cập nhật mỗi tuần