Jolie tập luyện mỗi ngày và ra nhiều bộ ảnh Yoga, khi có ai đó hỏi về Yoga mình trả lời người khác rất hào hứng và kêu gọi người khác đi tập với một động thái rất thuyết phục.

Rồi một ngày có người bạn hỏi rằng có phải Trinh đã "nghiện" Yoga rồi đúng không, lúc đó Trinh mới nhận ra đó là sự thật. "Nghiện” lúc nào mà mình cũng không hay nữa.

Câu Chuyện Mới -

cập nhật mỗi tuần